top of page
אמיתי אריכא - צילום - חיים קמחי.jpg

אמיתי אריכא

שירת הדיוואן והתפילה של יהודי תימן

החל מגיל 11, אמיתי אריכא מלקט שירים ולחנים ממסורת הדיוואן והתפילה התימניים, כפי שבוצעו בבתי כנסת שונים ברחבי הארץ, ומספק פרשנות ייחודית לו בקול עדכני. בסדנאות שלו אמיתי מעביר למוזיקאים תובנות חשובות בנושא התפתחות הלחן המסורתי, ופורס בפניהם קורפוס עצום של לחנים וטקסטים.

למידע נוסף:

אמיתי אריכא - מהצלילים אל התפילה - פרוייקט D-One

אמיתי אריכא, הקלטה

צילום: חיים קמחי

קטעים מתוך סדנאות של אמיתי אריכא:

bottom of page